Sheffield Wednesday v Newcastle United: Emirates FA Cup Third RoundSheffield Wednesday v Newcastle United: Emirates FA Cup Third RoundSheffield Wednesday v Newcastle United: Emirates FA Cup Third RoundSheffield Wednesday v Newcastle United: Emirates FA Cup Third RoundSheffield Wednesday v Newcastle United: Emirates FA Cup Third RoundSheffield Wednesday v Newcastle United: Emirates FA Cup Third RoundSheffield Wednesday v Newcastle United: Emirates FA Cup Third Round